Inhoud

Gerecyclede baksteen en energieverbruik

“Nederland circulair in 2050” vormt een belangrijk onderdeel van de Bouwagenda. Wij merken dat bij de keuze van de baksteen vaker wordt gekeken naar verbruik van grondstoffen en de mate waarin grondstoffen worden hergebruikt bij de productie. Een ander aspect dat ook meegenomen kan worden, zowel bij de productie van traditionele baksteen als de gerecyclede variant, is het verbruik van fossiele brandstoffen.

Er zijn verschillende baksteenfabrikanten die gebruik maken van gerecyclede baksteen als grondstof voor nieuwe bakstenen. Hierbij bestaat 8% tot 35% van de totale benodigde grondstof uit hergebruikt materiaal. Daarnaast zijn er gespecialiseerde nicheaanbieders die hogere percentages kunnen realiseren of waarbij de baksteen volledig uit gerecycled bouwafval is samengesteld.

Fossiele brandstoffen passen niet in de circulaire economie, dus is het van belang baksteen te produceren met zo min mogelijk fossiele brandstoffen. Per fabrikant respectievelijk type oven, zijn er aanzienlijke verschillen in energie-intensiteit. Ook dit kan een belangrijk overweging zijn bij de baksteenkeuze in het algemeen of in combinatie met een (deels) gerecyclede baksteen.  

Er zijn echter meer interessante innovaties op dit gebied. Zo zijn er sinds enige tijd  verschillende sorteringen baksteen leverbaar met minder muurdikte - 70mm in plaats van de traditionele 100mm - waardoor eveneens een besparing in de benodigde grondstoffen te realiseren is.

Kortom wegen aandeel hergebruikte grondstoffen, energie-intensiteit of mogelijkheden met dunnere bakstenen mee in uw steenkeuze? Steenhandel Gelsing heeft alle actuele kennis van de verschillende producenten. Wij zoeken het graag vrijblijvend voor u uit, zodanig dat u een verantwoorde keus kunt maken. Neem contact op met Marc Mattijssen, 06 -53 15 82 89 of mail naar marc@gelsing-steenhandel.nl