Inhoud

In de huidige tijd is er veel aandacht voor het milieu en de leefbaarheid in steden en dorpen. Een product dat hier op inspeelt is het Groene Wand Blok. Door te bouwen met deze blokken ontstaat extra oppervlakte voor beplanting en plekken voor vogels en insecten. Daarnaast wordt fijnstof geabsorbeerd, vindt er warmteregulering plaats (met een temperatuurverschil van 2 tot 5o C), is er sprake van CO2-reductie en wordt de afvoer van hemelwater gereguleerd. Groene Wand Blokken kunnen toegepast worden als buitenspouwblad maar ook als tuinmuur of geluidswal. 

Bij het Groene Wand Blok is het buitenspouwblad en de groene gevel teruggebracht in één blok dit zorgt voor lagere kosten omdat er geen extra constructie nodig is. Het blok heeft 2 verticale holtes en 2 openingen aan de voorzijde die in halfsteensverband verlijmd kunnen worden. In de verticale holtes wordt substraat aangebracht en aan de voorzijde de beplanting. In de bovenzijde van de steen zitten uitsparingen waarin de druppelleiding van het irrigatiesysteem ligt. Via een watercircuit wordt regenwater opgevangen in een tank en zo wordt de druppelleiding en de plant voorzien van water. Keuze voor beplanting wordt o.a. bepaald door de oriëntatie van de muur, de gewenste sfeer en de onderhoudsgevoeligheid van de beplanting.

Met het Groene Wand Blok kan een geheel groene gevel worden gecreëerd. Meer speelsheid is in de gevel te brengen door te werken met zowel groenblijvende als bloeiende planten. Ook kan er voor worden gekozen het Groene Wand Blok te combineren met betonblokken voor zichtwerk.

Voor meer informatie bel met Marc Mattijssen: 06 -53158289. Of mail naar marc@gelsing-steenhandel.nl