Inhoud

Naar aanleiding van vragen van architecten, is nagedacht of het bestaande geveldraagsysteem niet slimmer en eenvoudiger kan worden uitgevoerd. Door Jordahl en Murfor gezamenlijk is de 3D-M geveldrager ontwikkeld . Deze geveldrager maakt de stalen hoeklijn overbodig. Na realisatie van het metselwerk is aan de onderzijde geen stalen profiel meer zichtbaar, maar enkel metselwerk. Foto: Artesk Van Royen architecten

Omdat de onderste (rol)laag homogeen verbonden is met het bovenliggende metselwerk is er geen verschil in vochthuishouding en de daarbij behorende kleurverschillen. Ook is de kans op scheurvorming in de lintvoeg tussen onderste laag en het bovenliggende metselwerk verdwenen.

De normaal noodzakelijke metselwerkdilataties kunnen ook achterwege blijven.

Praktische voordelen:

Uitvoeringstechnisch zijn de voordelen voor de aannemer groot. Daar waar normaal gesproken een geveldrager eerst nauwkeurig gesteld moet worden en vervolgens de onderhangende laag stenen tussen een tijdelijke ondersteuning en de stalen hoeklijn moet worden gemetseld, inclusief om de 2 stootvoegen een rollaagbeugel, kan nu van onder naar boven worden gewerkt.

Eerst wordt een tijdelijke ondersteuning gesteld. Daarna wordt de (rol)laag gemetseld met lateihaken en stalen console handje. Vervolgens kan de console worden gemonteerd. Daar waar deze de hoofddraagstructuur raakt, wordt deze zonder verder inmeten vastgemaakt. Als laatste metselt men de gevel op.

De kostprijs voor een 3D-M geveldrager is niet hoger is dan een vergelijkbare traditionele geveldrager. Dit geldt voor zowel de materiaalkosten als de kosten voor verwerking.

Voor meer informatie neem contact op met Marc Mattijssen 06 – 53 15 82 89 of via marc@gelsing-steenhandel.nl

Deze onzichtbare geveldrager is o.a. toegepast bij Sporthal Tarwesterk in Rotterdam