Inhoud

 

post piraeus_cover_HR_0.png Op initiatief van tien architectenbureaus verschijnt op 5 juli een speciale editie van vakblad de Architect: Post Piraeus - over de bouwplaats en de stad. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren waaronder Steenhandel Gelsing. Het eerste exemplaar wordt woensdagavond 5 juli uitgereikt tijdens Architecture Now #4 in Pakhuis de Zwijger aan een van de architecten van het Piraeusgebouw; Hans Kollhoff

Post Piraeus - over de bouwplaats en de stad is een eenmalig en tweetalig (Ned/Eng) magazine waarin architecten in tien artikelen vertellen en laten zien op welke manier het gebouw Piraeus en het werk van Kollhoff hun professionele ontwikkeling hebben beïnvloed. Dit resulteert in persoonlijke verhalen en beeldpresentaties van hun houding en ambitie ten opzichte van bouwen in een stedelijke omgeving. Harm Tilman, hoofdredacteur van de Architect, schrijft een beschouwing op dit initiatief, het architectencollectief en hun houding in de hedendaagse bouwpraktijk. Ook de partners (sponsoren) van magazine Post Piraeus dragen inhoudelijk bij aan deze publicatie en geven aan wat hun visie is op een succesvolle samenwerking met architecten.

De auteurs van Post Piraeus zijn: Mark de Box, Jacq. de Brouwe, Floris Cornelissen, Job Floris, Jeroen Geurst, Hans van der Heijden, Jo Janssen, Alexander Pols, Gus Tielens, Endry van Velzen, Jan Peter Wingender en Harm Tilman.

De vierde editie van Architecture Now in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam staat op woensdagavond 5 juli volledig in het teken van Superblok Piraeus. Veel van de auteurs komen deze avond aan het woord. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Hans Kollhoff. Voor alle bezoekers van deze avond is een exemplaar beschikbaar. De avond begint om 20.00 uur, toegang is gratis. Aanmelden is mogelijk via: https://dezwijger.nl/programma/superblok-piraeus

Indien je niet aanwezig kunt zijn, maar wel interesse hebt in een exemplaar van Post Piraeus, mail dan naar: info@gelsing-steenhandel.nl

Onderstaand de aanleiding voor de architecten om deze publicatie te initiëren en voor Steenhandel Gelsing hieraan een bijdrage te leveren:

'Het bouwen is veranderd. De industrie verlangt geen repetitie meer. Begrippen als vakmanschap, materialiteit, duurzaamheid en neutraliteit duiken veel vaker op als drager van architectonische kwaliteit, terwijl de industrie tegelijkertijd steeds dominanter wordt in het opleggen van bouwsystemen en bouwkundige oplossingen.' Uit het voorwoord ‘Het leerstuk Piraeus’ van de publicatie Post Piraeus

Deze situatie was voor tien architectenbureaus aanleiding om zich te verenigen. In de weten­schap dat de tijd van grote denkbeelden en manifesten voorbij is, gingen wij aan het werk, vanuit een gemeenschappelijke interesse in de vraagstukken van het heden­daagse bouwen in de pluriforme stad van vandaag. Wij kwamen bij elkaar, bespraken het werk van Hans Kollhoff, dachten na en maakten visuele interpretaties van zijn gebouwen. Wij schreven stukken over het belang van Kollhoff’s werk voor ons eigen werk aan de hand van ontwerpthema’s. Steeds stond daarbij het praktische belang van het ontwerp voorop.

Het ontwerp wordt niet gezien als een autonome activiteit tegenover ‘de cultuur’, maar als arbeid die is ingebed in een bredere bouwcultuur van ontwikkelen, bouwen, ontwerpen, praten en denken. Het resultaat is een verzameling getekende en geschreven inzichten waarbij theorie niet voorop staat, maar waarin een praktijk naar voren wordt gebracht die in hoge mate op observatie berust.

In de wetenschap dat wij als architecten het heft zelf in handen moeten nemen om onze ideeën uit te dragen benaderden wij de uitgever van het vakblad De Architect, die bereid werd gevonden om ons werk te publiceren en te verspreiden. Wij danken de sponsoren die dit project mogelijk hebben gemaakt en zich daarbij hebben opgesteld als medeproducten van de bouwcultuur. Wij hopen dat deze publicatie aanleiding is tot verdere overdenking van een eigentijdse bouwcultuur. Voor ons is deze publicatie dan ook niet alleen een zinvolle discussie, maar mogelijk het begin van een zinvolle traditie.'

Mark de Bokx, Jacq de Brouwer, Floris Cornelissen, Job Floris, Jeroen Geurst, Hans van der Heijden, Jo Janssen, Alexander Pols, Gus Tielens, Endry van Velzen, Jan Peter Wingender