Inhoud

Verlijmen van gevelstenen

Het verlijmen van gevelstenen is een techniek waarbij de voeg tussen de stenen in vergelijking tot metselwerkvoeg relatief dun is.

.

Bij normaal metselwerk maakt de voeg ongeveer 20% van het muuroppervlak uit. Bij het verlijmen is dat ca. 8%. Hierdoor ontstaat een monolitische gevel. De kenmerken van de steen, zoals kleur, vorm en structuur zijn daardoor meer bepalend voor het gevelbeeld.

Daarnaast biedt het verlijmen van gevels de architect nieuwe ontwerp- en constructiemogelijkheden. Door de reductie van de voeg en de hoge hechtsterkte van de mortel, wordt de buig-treksterkte van het gelijmde gevelwerk duidelijk hoger. Grote(tere) overspanningen kunnen zo door onzichtbare versterkingen gerealiseerd worden.

De dikte van de lijmvoeg varieert van 3-7mm en is sterk afhankelijk van de maatspreiding binnen de te verwerken sortering stenen. Een maatvaste steen is hierbij  van belang. Maar met de nodige aandacht heeft Steenhandel Gelsing  zelfs met een handvormsortering uit een traditionele vlamoven lijmwerk weten te realiseren.

Prefab lijmwerk

Prefab lijmelementen worden in nauwe samenwerking met de architect ontwikkeld. Per project ontstaat een specifieke uitvoering met daarin alle aandacht voor esthetica, maar ook voor transport- en montageoplossingen.

Dankzij de prefab productie kan met industriële kwaliteit een zeer grote variatie aan ontwerpmogelijkheden worden gerealiseerd. Het is zelfs mogelijk om 3d effecten te realiseren in de gevel.

Producenten van prefab lijmwerk kunnen in een vroeg stadium bij het ontwerptraject worden betrokken. De baksteenkeuze en technische realisatie kunnen zo optimaal op elkaar worden afgestemd. Steenhandel Gelsing kan u hierin van dienst zijn. Zo leveren wij op verzoek graag bestekteksten aan, zowel voor de toe te passen baksteen, het lijmwerk als de prefab lijmelementen.

Voor meer informatie, bel met Marc Mattijssen 06- 53 15 82 89 of mail naar marc@gelsing-steenhandel.nl

Voor meer informatie zie ook: prefab metselwerk elementen  en winkelcentrum Promenade Uden