Inhoud

In 2019 zijn de keerwanden aan het Julianaplein Amsterdam en bij de spoordijk gereconstrueerd. Deze wanden, in klezoorverband, zijn onderdeel van het rijksmonument Amstelstation uit 1938-1939 van architecten Schelling, Leupen en architect-stedebouwkundige Van Eesteren.

Voor de keerwanden aan het Julianaplein, bij de ingang van de fietsenstalling van het station, is een bezande vormbaksteen in vechtformaat toegepast. Deze is gestookt in een ambachtelijke ringoven. Het metselwerk is ook hier uitgevoerd in vechtformaat klezoorverband, met een accent van halfopen Braziliaans metselwerk.

Restauratie Amstelstation 2a  - Steenhandel Gelsing_0.jpg Restauratie Amstelstation 9a - Steenhandel Gelsing_0.JPG
Restauratie Amstelstation 11a - Steenhandel Gelsing_0.JPG  1Restauratie Amstelstation 11a - Steenhandel Gelsing_0.JPG

 

Voor de reconstructie van de ‘kromme keerwand’ bij de spoordijk is een handvormsteen in vechtformaat nagemaakt en in verschillende producties met verschillende oventemperatuur afgestookt, teneinde zoveel mogelijk het oorspronkelijke kleurbeeld te verkrijgen.

Restauratie Amstelstation 4a - Steenhandel Gelsing_0.jpg Restauratie Amstelstation 6a  - Steenhandel Gelsing_0.JPG

De reconstructie is onder architectuur van Office Winhov uitgevoerd. Het metselwerk is grotendeels uitgevoerd door Van Milt restaurateurs.