Sinds 2013 is de Construction Products Regulation (CPR) van kracht. Deze Europese wet heeft betrekking op bouwproducten. De producteigenschappen van bouwproducten zijn de zogenoemde 'essentiële kenmerken'. Wanneer een bouwproduct onder een (geharmoniseerde) Europese productnorm valt, moet de fabrikant CE-markering toepassen en een Prestatieverklaring (DoP) opstellen. Metselbaksteen is een van deze producten met een Europese norm. In bijgaand infoblad onder andere de verschillen tussen CE-merk en Prestatieverklaring (DoP). Lees de hele tekst:

logo_adobe_0.jpgInfoblad: "CE-merk, Prestatieverklaring, specificatieformulieren en KOMO; de verschillen op een rij"