Tegen het toepassen van geperforeerde strengperssteen in gevelmetselwerk bestaat geen enkel bezwaar. Bij het gebruik van geperforeerde strengpersbaksteen is er niet meer risico op vorstschade. Bij een deugdelijke detaillering en uitvoering van het buitenspouwblad zal (zak) water uit het metselwerk, over de waterkering worden afgevoerd. Lees de hele tekst:

logo_adobe_0.jpgInfoblad: "Perforaties in strengpersbaksteen"