Metselwerk uitgevoerd in stapel- of tegelverband is metselwerk met doorgaande verticale stootvoegen, er is geen overlap van stenen. Er is dus geen feitelijk verband aanwezig. Door het ontbreken van het verband zijn de regels in Eurocode 6, voor het ontwerpen en berekenen van metselwerk niet zonder meer van toepassing. Lees de hele tekst:


logo_adobe_0.jpgInfoblad: "Stapel- of tegelverband in baksteenmetselwerk"

Voorbeelden van projecten in stapel- of tegelverband:

Woningen Dullurthof Arnhem

Christelijk Lyceum Delft

Paleis van Justitie Ydock Amsterdam