Wildverband is metselwerk zonder regelmaat, maar wel met een gelijkmatige stootvoegbreedte. Koppen en strekken worden daarbij in ogenschijnlijk willekeurige volgorde in het metselwerk opgenomen. Het verband is oorspronkelijk bedacht om stenen met 'grote' maatafwijkingen te kunnen verwerken. Tegenwoordig wordt wildverband ook om andere redenen veel toegepast. Toch is het maken van een perfect wildverband niet eenvoudig. Lees de hele tekst:

logo_adobe_0.jpgInfoblad: "Wildverband metselwerk"

Voorbeeld van een project in wildverband metselwerk:

Faberhal Heerde