Strengpers baksteen; uiterlijk

Een strengpers baksteen heeft een gelijkmatig en glad uiterlijk. De vorm is zeer strak en kantig. De strengpers kan voorzien zijn van een bezanding en/of (repeterende) structuur en/of facetzijdes.

Strengpers baksteen; productiemethode

Klei wordt door een schroef naar een rechthoekige mond gedrukt. Deze mond heeft de lengte en breedte van een steen. Uit de mond komt een lange streng klei. Strengpers baksteen machine - Steenhandel Gelsing.jpg

Na het persen van de streng snijdt een snijmachine (harpsnijder of snijtafel) vervolgens plakken af, ter dikte van een steen. Door de steen eerder of later af te snijden, kunnen verschillende steenformaten worden gemaakt.

Strengpers bakstenen zijn in de regel geperforeerd. Dit biedt voordelen bij het drogen en bakken van de stenen. De perforatie wordt in de streng aangebracht via een beugel die in de persmond wordt geplaatst. Er bestaan verschillende beugels waarmee verschillende perforaties gemaakt kunnen worden.

Bij de productie van strengpers ontstaat een gelijkmatige en gladde steen met een zeer strakke vorm. Bezanding is niet standaard maar kan wel worden aangebracht (op maximaal 3 kanten: 2 koppen en 1 strek). Ook kunnen er met kleine walsjes diverse motieven c/q texturen ingerold worden.

Een strengpers baksteen heeft doorgaans één schone strekzijde en twee schone koppen die als zichtzijde gebruikt kunnen worden. De strekzijde aan de achterkant van de steen kenmerkt zich in de regel door het ontbreken van bezanding en door beschadigingen die tijdens het productieproces zijn ontstaan. Deze zijde wordt door Duitse strengpersfabrikanten ook wel 'fuss' zijde genoemd. Het begrip 'fuss' betekent letterlijk vertaald 'voet' ofwel de zijde waarop de steen staat op de droogrekken en de ovenwagen tijdens het productieproces.

De 'fuss' zijde is technisch gezien ook als zichtzijde te gebruiken. De beschadigingen die aan deze kant van de strengpers te vinden zijn, geven de steen een ruwere tekstuur. Hierdoor ontstaat een meer industrieel uiterlijk. Tevens is het mogelijk om zowel de fuss zijde als de normale schone strekzijde door elkaar te verwerken in een bepaalde verhouding.

Lees ook onze nieuws items over "Stenen uit de turfgestookte ringoven" en "Strengpers steenstrips in diverse kleuren en texturen"

Voorbeelden van projecten uitgevoerd in Strengpers baksteen:
Appartementen Meerendonk Den Bosch
Appartementen Gershwin Brothers Amsterdam